Tag Archives: how to transfer money to Nepal

Nepal Rastra Bank Licensed Remittance Companies in Nepal

Nepal Rastra Bank Licensed Remittance Companies in Nepal - NepaliPage

‘दाई …. रेमिट लिगल हो?’ ‘दाई … रेमिटको रेट र धेरै राम्रो छ हुण्डी हो कि लिगल हो?’ ‘दाई …. लाई चिन्नुहुन्छ? मेरो … हजार डलर नेपालमा दिँदै दिएन, अब के गर्ने होला दाई? फोन पनि उठाउन्न’ These are some of the questions that often hit our inbox. Dozens of …

Read More »